7-ci maddənin sözləri

7888

Seçki Məcəlləsinə dəyişiklik edildi - Qaynarinfo.az

9. 46-cı maddə üzrə  1.3. 6-cı maddədə və 11-ci maddənin dördüncü hissəsində "Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin" sözləri "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin"  2021. 8. 18. 9.10. 7.0.11-ci maddədə “sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu” sözləri “əlilliyini” sözü ilə əvəz edilsin;.

  1. Yasin bağış namazı
  2. Arabada köpek taşıma aparatı
  3. Hikmət tuğsuz 1966
  4. The 100 8 sezon ne zaman

7.1. 35-ci maddənin ikinci hissəsində “uşaqların sağlamlıq imkanları məhdudluğunun” sözləri “uşaqlar arasında əlilliyin” sözləri ilə əvəz edilsin; 7.2. 36-cı maddə üzrə: 7.2.1. adında “Sağlamlıq imkanları məhdud uşağa” sözləri “18 yaşınadək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsə” sözləri ilə əvəz edilsin; 7… 29 iyun 2020-ci il tarixli 150-VIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 12 iyul 2020-ci il, № 134, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020-ci il, № 7, maddə 856) ilə 11-ci maddənin beşinci hissəsinin birinci cümləsində “inzibati və iqtisadi” sözləri “kommersiya və İstehlakçı, 9-cu maddənin 2-ci bəndinə uyğun olaraq, xidmətin və ya su, qaz və ya elektrik enerjisinin verilməsini, məhdud miqdarda və ya müəyyən bir miqdarda satılmağını və ya istiləşmə müddətində istifadəsini istəmirsə. Sahibkar istehlakçıdan müvafiq təcili istək bildirməsini xahiş edir. Bu maddə 2000/31 1.5.6. 13.2.63-cü maddədən “və ya elektron vergi hesab-faktura” sözləri çıxarılsın; 1.5.7. 13.2.80-ci maddənin sonunda nöqtə işarəsi nöqtəli vergül işarəsi ilə əvəz edilsin və … 2. 24-cü maddənin birinci hissəsində "aviasiya hissəsinin" sözləri "xüsusi hava əməliyyatları qüvvələrinin və hərbi aviasiya hissələrinin" sözləri ilə əvəz edilsin. İlham ƏLİYEV, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti . Bakı şəhəri, 26 aprel 2022-ci il

7 ci sinif Ədəbiyyat "Anamın sözləri"səh99 - YouTube

7-ci maddənin sözləri

2021. 8. 18. 9.10. 7.0.11-ci maddədə “sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu” sözləri “əlilliyini” sözü ilə əvəz edilsin;. 9.11. 9.1.4.2-ci maddədə “sağlamlıq  1.2. 208-ci maddənin dispozisiyasında “, yetişdirilməsinə və ya onların (onların hissələrinin) toplanılmasına” sözləri “və ya yetişdirilməsinə” sözləri ilə … 1.74.7. 332.2-ci maddənin sanksiyasında "üç” sözü "iki ilədək müddətə hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma və ya iki ilədək müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya iki” sözləri ilə əvəz edilsin; 1.74.8. 332.3-cü maddənin dispozisiyasında "və ya 332.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər” sözləri … 12. 67-ci maddədə: maddənin adında “ittiham edilənlərin” sözləri “təqsirləndirilən şəxslərin” sözləri ilə, maddənin mətnində “ittiham etdiyi” sözləri «təqsirləndirdiyi» sözü ilə əvəz edilsin; maddənin mövcud mətni I hissə hesab edilsin, maddəyə aşağıdakı məzmunda II hissə əlavə edilsin:

Atalar Sözləri, El Məsəlləri, Xalq Deyimləri (2-ci hissə)

7-ci maddənin sözləri

18-ci maddə aşağıdakı redaksiyada verilsin: 24 aprel 2018-ci il tarixli 1082-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 18 may 2018-ci il, № 111, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, №5, maddə 869) ilə 8-ci maddənin birinci cümləsindən “işsizlik müavinəti və” sözləri … Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2007-ci il, №6, maddə 601) 7-ci bəndinin birinci abzasında "Milli Bankına" sözləri "Mərkəzi Bankına"  6. 15-ci maddənin birinci hissəsində “ikinci” sözü “yeddinci” sözü ilə əvəz edilsin. 7. 17-ci maddənin üçüncü hissəsində “müttəhim kimi cinayət məsuliyyətinə” sözləri “cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində” sözləri ilə əvəz edilsin.

7-ci maddənin sözləri

“Qeyd” hissəsində “45.0.7-ci” sözləri “45.1.7-ci” sözləri ilə əvəz edilsin. 9. 46-cı maddə üzrə  1.3. 6-cı maddədə və 11-ci maddənin dördüncü hissəsində "Azərbaycan Respublikası İqtisad Məhkəməsinin" sözləri "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məhkəməsinin"  2021.

2021. 8. 18. 9.10. 7.0.11-ci maddədə “sağlamlıq imkanlarının məhdudluğunu” sözləri “əlilliyini” sözü ilə əvəz edilsin;. 9.11. 9.1.4.2-ci maddədə “sağlamlıq  1.2. 208-ci maddənin dispozisiyasında “, yetişdirilməsinə və ya onların (onların hissələrinin) toplanılmasına” sözləri “və ya yetişdirilməsinə” sözləri ilə … 1.74.7. 332.2-ci maddənin sanksiyasında "üç” sözü "iki ilədək müddətə hərbi xidmət üzrə məhdudlaşdırma və ya iki ilədək müddətə intizam xarakterli hərbi hissədə saxlama və ya iki” sözləri ilə əvəz edilsin; 1.74.8. 332.3-cü maddənin dispozisiyasında "və ya 332.2-ci maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər” sözləri … 12. 67-ci maddədə: maddənin adında “ittiham edilənlərin” sözləri “təqsirləndirilən şəxslərin” sözləri ilə, maddənin mətnində “ittiham etdiyi” sözləri «təqsirləndirdiyi» sözü ilə əvəz edilsin; maddənin mövcud mətni I hissə hesab edilsin, maddəyə aşağıdakı məzmunda II hissə əlavə edilsin: maddə 49 ) ilə 7.1-ci maddədə " 5" rəqəmi " 3" rəqəmi ilə əvəz edilmişdir. 18 28 iyun 2005- ci il tarixli 970 -IIQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu ( Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005 -ci il, № 8, maddə 700 ) ilə 8-ci maddənin adı yeni redaksiyada verilmişdir. 1.22. 262-ci maddənin “Qeyd” hissəsində “maddədə” sözü “Məcəllənin 262.3-cü maddəsində” sözləri ilə, “min manatadək olan” sözləri “beş min manatdan yuxarı olmayan” sözləri ilə əvəz edilsin. 1.23. Aşağıdakı məzmunda 351-1-ci …

toy salonlarının qiymətləri
korkak akor gökhan özen
crysis 1 failed to load the game dll
yes or no izle
udemy endirim kodu
nesibe aydın təqaüd İmtahanı 2022 nəticələri
sema moritz hasret sözləri